وجه تسمیه شهر

یکی از  آثار تاریخى این شهر آرامگاه پیربکران است. وجه تسمیه این شهر به پیدایش آرامگاه پیربکران، که متعلق به قرن هشــتم هجــرى و از دوران ســلطان اولجایتو است، برمی گردد. پیربکـران از علما و مدرســین و عرفاى بزرگ نیمه دوم قرن هفتم هجرى و نام اصلى وى محمدبن بکران بوده اســت. در گذشته نام این شهر بالان بوده که به علت وجود این بقعه پیربکران نامیده می شود.هنوز هم نام خانوادگی مردم این شهر بالانی می باشد.

 

تاریخچه و پیشینه شهر

شهر پیربکران مرکز بخش پیربکران از توابع شهرستان فلاورجان بوده که در منتهی الیه قسمت مرکزی شهرستان با موقعیت جغرافیایی ۳۲ درجه و ۲۵ دقیقه تا ۳۲ درجه و ۳۶ دقیقه عرض شمالی و ۵۱ درجه و ۲۶ دقیقه تا ۵۱ درجه و ۳۶ دقیقه شرقی در ۱۰ کیلومتری شهر فلاورجان و ۲۰ کیلومتری شهر اصفهان با وسعت ۱۵ کیلومتر مربع (حریم شهر) و حدود ۱۳۴۶۹نفر جمعیت واقع گردیده است. سابقه تاریخی این شهر به پیدایش آرامگاه و بقعه پیربکران که متعلق به قرن هشتم هجری و از دوران سلطان اولجایتو است می رسد. پیربکـران از علما و مدرسین و عرفا بزرگ نیمه دوم قرن هفتم هجری و نام اصلی وی محمد بوده است در این شهرآرامگاه امامزاده زید ابن زید ابن امام حسن مجتبی (ع)  وجود داشته و زیارتگاه استراخاتون کــــه متعلق به قوم یهود است غار بنان در کوه موسی که برای اقلیت کلیمی دارای احترام بسیار زیادی می باشد نیز در شهر پیربکران قرار دارند آثار ارزشمند تاریخی این شهر عبارتند از بقعه پیربکران – پل بابا محمود و معبد استراخاتون که از جمله آثار بسیار نادر و کم نظیر تاریخی می باشند.