مردم شناسی

مردم شهر پیربکران فارس و …….. هستند. مذهب رسمی همه آنها …….. می باشد و به زبان فارسی و ……. صحبت می کنند. براساس مطالعات میدانی، سطح روابط خویشاوندی در شهر ….. زیاد است به طوریکه تقریبا … درصد از جمعیت شهر با یکدگیر خویشاوند هستند. سطح روابط همسایگی نیز در شهر زیاد است. میزان اتحاد و انسجام بین اهالی شهر زیاد می باشد و در صورت بروز مشکل، نزاع و یا درگیری بین خود افراد شهر حل و یا با کمک معتمدین محل، اعضای شورای اسلامی و شهرداری انجام می شود.

 

اطلاعات جمعیتی

طبق آخرین سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵،جمعیت شهر پیربکران ۱۳۴۶۹ نفر است.

 

اشتغال و اقتصاد

کشاورزی

شهر پیربکران به دلیل برخورداری از آب و خاک، مناسب کشاورزی می باشد و عمده فعالیتهای اقتصادی مردم، که مردمانی سخت کوش و زحمتکش هستند کشاورزی می باشد.شغل ۵۰% مردم پیربکران کشاورزی می باشد.

زراعت و باغداری

مطالعات میدانی انجام شده در سطح شهر نشان داده است که شهر پیربکران دارای اراضی زراعی است که از این میزان اراضی محصول به می باشد.

دامداری

با توجه به مطالعات میدانی در شهری ….تعداد ….. راس دام سنگین و …. واحد پرورش دام سبک وجود دارد. غلاوه براین چندی واحد پرورش مرغ تخم گذار خانگی با ظرفیت … تا … قطعه وجود دارد. تولیدات این واحدهای خانگی صرف مصارف خانگی شهر می شود و اضافه شیر به مرکز جمع آوری شیر اردال داده می شود. در شهری …. هیچ گونه امکاناتی برای نگه داری و فرآوری محصولات و صنایع تبدیلی و تکمیلی وجود ندارد.

صنعت و معدن

۲۵% از جمعیت مردم شهر به فعالیتهای تجاری و بازرگانی و ۲۵% دیگر به فعالیتهای صنعتی مشغول می باشند.در فاصله ۲۳ کیلومتری جنوب غربی اصفهان و مجاور پیربکران یک معدن سنگ آهک واقع شده است که اشتغال بسیاری از جوانان را فراهم کرده.