14 اسفند 1402 20:58

خـدمـات الکـتـرونـیک پـرکاربـرد

اتوماسیون اداری

سامانه شهرسازی

تور مجازی

کاتالوگ مجازی شهر

اخـبار و اطـلاعیـه ها

شاخص های مهم شهر پیربکران
۰
سال تاسیس
۰
درجه شهرداری
۰
مساحت شهر
۰
جمعیت شهر
۰
تعداد شهدا

رویـداد ها

پروژه های عمرانی